Obchodní a záruční podmínky 


Objednání zboží a potvrzení objednávky 

Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem do 24 hodin od obdržení, o odeslání objednaného zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě jakýchkoli nesrovnalostí Vás budeme samozřejmě kontaktovat. Jestliže neobdržíte potvrzení objednávky ve výše uvedené lhůtě (ani automatické potvrzení objednávky), prosím kontaktujte nás nejlépe e-mailem :
jankla@zwiebelmuster.cz
nebo tel. 777142326.

Zrušení objednávky 

Kupující má právo každou objednávku do 24 hodin bezplatně zrušit a to bez udání důvodu. Zrušení provede písemně, nutné je při stornování objednávky uvedení Vašeho jména, čísla objednávky, případně e-mailu a popis objednaného zboží. Uzavřením kupní smlouvy se rozumí písemné potvrzení objednávky prodávajícím na e-mail uvedený kupujícím v objednávce. Provozovatel obchodu originalcibulák.cz firma JANNY PRIMs.r.o. je oprávněn jednostranně zrušit elektronickou objednávku zejména v těchto případech:


- vyprodání zboží na skladě,
- chybně zadaná cena u produktu,
- technický problém aplikace.


Platba a dodání zboží 

Platné pro zasílání v rámci ČR
Možnosti platby:

- dobírkou
- osobní odběr


Možnosti dodání zboží:

Balík Na poštu - poštovné 60,- balík na dobírku
.

Výměna či vrácení zboží 

Vrácené zboží má být nepoškozené, kompletní, v původním stavu a nesmí jevit známky neodborného užívání nebo opotřebování . V opačném případě si provozovatel vyhrazuje právo odečíst zákazníkovi odpovídající částku za náklady na opětovné uvedení zboží do prodeje. Při výměně/vrácení zboží kupující zašle zboží zpět doporučeně (nikoliv na dobírku) na adresu:
JANNY PRIM sro, Jan Klaska, Chvalovice Hatě 183 , 67123. tel.777142326  
Zásilky odeslané na dobírku nebudou přijímány.Prosíme o uvedení Vašeho bankovního spojení pro vrácení peněz.

Vrácení zboží 

Zákazník má právo dle §53 odst. 6 a 7 občanského zákoníku zboží vyměnit nebo vrátit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí plnění (převzetí zboží).Společně se zpět zaslaným zbožím zašlete vždy jako doklad o koupi originál účet za zboží. Vrácení peněz proběhne vždy do 30 dnů od obdržení vráceného zboží. Při vrácení peněz poštovní poukázkou bude částka ponížena o 60,- Kč za poštovní služby. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinnen odeslat zboží dodavateli nejpozději do 14 dnů od data odstoupení od smlouvy, v opačném
případě je dodavatel oprávněn účtovat zákazníkovi jako smluvní pokutu částku ve výši 7% z hodnoty vráceného zboží za každý započatý den prodlení.


reklamace zboží 

Případné reklamace jsou posuzovány individuálně a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen případné vady a poškození ohlásit prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Za poškození způsobená přepravcem e-shop nezodpovídá. Na veškeré zboží je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců pokud není stanoveno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. V případě reklamace odešlete zboží zpět na naši adresu společně s průvodním dopisem, kde bude uveden výčet reklamovaných vad. Po obdržení zboží a po kladném posouzení reklamace jej prodávající opraví nebo vymění za stejné zboží, v případě že již nebude k dispozici tak za jiný druh, na základě individuální dohody, nebo bude vrácena kupujícímu odpovídající částka za zboží předem dohodnutým způsobem. Případné reklamace budou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.

Na co se záruka nevztahuje:

a) závady vzniklé běžným opotřebením
b) závady vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci, e-mailem, nebo písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu
e-shopu


JANNY PRIM sro, Jan Klaska, Chvalovice Hatě 183 , 67123. tel.777142326 

3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu
4) přiložte doklad o koupi reklamovaného zboží v našem obchodě Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od
jejího převzetí naší firmou

Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje kupujícího jsou chráněny před zveřejněním a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. Jsou využity pouze pro vyřízení objednávky a pro účely komunikace se zákazníkem, mohou být předány třetí osobě pouze v případech souvisejících s objednávkou a jejím bezproblémovým vyřízením (např. předání přepravci a pod.). 

Nevyzvednutí dobírkové zásilky

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude zákazník e-mailem obratem informován o nevyzvednutí dobírkové zásilky, kde mu současně budou zaslány i platební podmínky pro uhrazení zboží předem na účet, včetně částky 60,- Kč za nové poštovné. Jestliže zákazník kladně nezareaguje se snahou dohodnout se na opětovném zaslání zboží, nebo nebude zákazníkem uvedená částka připsána na náš účet do 7 pracovních dnů, dojde tím ze strany zákazníka k porušení kupní smlouvy. Zákazník je v tomto případě penalizován smluvní pokutou ve výši 30% z hodnoty objednávky (dobírkové částky), minimálně však částkou 200,- Kč, maximálně 1000,- Kč a zboží z jeho objednávky bude dále uvolněno k prodeji ostatním zájemcům. Na tuto částku bude vystavena zákazníkovi elektronickou formou faktura se splatností 14 dní, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce s objednávkou a zasláním zboží, dočasného znemožnění prodeje zboží dalším zájemcům. Případné penále z nezaplacení smluvní pokuty činí 0,5% za každý den prodlení. Jakékoliv výmluvy o nepřevzetí zásilky (např. neinformování ze strany pošty) považujeme za zcela účelové, jelikož zákazník je vždy v den odeslání informován e-mailem zprávou o expedici objednávky. Opožděné odeslání balíčku není důvodem pro nevyzvednutí dobírkové zásilky. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou postoupeny smluvní společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.Prodávající si vyhrazuje právo na změny obsahu Obchodních podmínek Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s výše uvedenými Obchodními podmínkami a nemá proti nim žádných výhrad.

Tel.: +420 602 80 20 80
Facebook
Zdieľať
© Originálny cibulák z Dubí