Kategórie

cibulák Obchodné podmienky

Objednanie tovaru a potvrdenia objednávky
Potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom do 24 hodín od prijatia, o odoslaní objednaného tovaru budete taktiež informovaní e-mailom. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí Vás budeme samozrejme kontaktovať. Ak neobdržíte potvrdenie objednávky vo vyššie uvedenej lehote (ani automatické potvrdenie objednávky), prosím kontaktujte nás najlepšie e-mailom:
zwiebelmuster1@gmail.com alebo tel 00420602802080    9-20h vratanie SO a NE .
 
Zrušenie objednávky
 
Kupujúci má právo každú objednávku do 24 hodín bezplatne zrušiť a to bez udania dôvodu. Zrušenie vykoná písomne, nutné je pri stornovaní objednávky uvedenia Vášho mena, čísla objednávky, prípadne e-mailu a popis objednaného tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa rozumie písomné potvrdenie objednávky predávajúcim na e-mail uvedený kupujúcim v objednávke. Prevádzkovateľ obchodu firma Jan Klaska ičo 13407511 Wolkerova 8 Jihlava je oprávnený jednostranne zrušiť elektronickú objednávku najmä v týchto prípadoch:
 
- Vypredania tovaru na sklade,
- Chybne zadaná cena u produktu,
- Technický problém aplikácie.
 
Platba a dodanie tovaru
 
Platné pre zasielanie v rámci SR
Možnosti platby:
- Dobierkou
- Osobný odber
 
Výmena alebo vrátenie tovaru
 
Vrátený tovar má byť nepoškodený, kompletný, v pôvodnom stave a nesmie javiť známky neodborného užívania alebo opotrebovania. V opačnom prípade si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odpočítať zákazníkovi zodpovedajúcu čiastku za náklady na opätovné uvedenie tovaru do predaja. Pri výmene / vrátení tovaru kupujúci zašle tovar späť doporučene (nie na dobierku) na adresu Predajca:
 Cibulák  Načeratice 103 Znojmo 66902 Česká rep.  tel.00420602802080
Zásielky odoslané na dobierku nebudú přijímány.Prosíme o uvedenie Vášho bankového spojenia pre vrátenie peňazí.
 
Vrátenie tovaru
 
Zákazník má právo podľa § 53 ods 6 a 7 občianskeho zákonníka tovar vymeniť alebo vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia plnenia (prevzatie tovaru). Spoločne sa späť zaslaným tovarom zašlite vždy ako doklad o kúpe originál účet za tovar. Vrátenie peňazí prebehne vždy do 30 dní od obdržania vráteného tovaru. Pri vrátení peňazí poštovou poukážkou bude suma znížená o 3, - Eur za poštové služby. V prípade odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný odoslať tovar dodávateľovi najneskôr do 14 dní od dátumu odstúpenia od zmluvy, v opačnom
prípade je dodávateľ oprávnený účtovať zákazníkovi ako zmluvnú pokutu sumu 7% z hodnoty vráteného tovaru za každý začatý deň omeškania.
 
reklamácie tovaru
 
Prípadné reklamácie sú posudzované individuálne av súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný prípadné vady a poškodenia ohlásiť predávajúcemu ihneď po prevzatí tovaru. Za poškodenie spôsobené prepravcom e-shop nezodpovedá. Na všetok tovar je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov pokiaľ nie je stanovené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. V prípade reklamácie odošlite tovar späť na našu adresu spolu so sprievodným listom, kde bude uvedený výpočet reklamovaných vád. Po obdržaní tovaru a po kladnom posúdení reklamácie ho predávajúci opraví alebo vymení za rovnaký tovar, v prípade že už nebude k dispozícii tak za iný druh, na základe individuálnej dohody, alebo bude vrátená kupujúcemu zodpovedajúca suma za tovar vopred dohodnutým spôsobom. Prípadné reklamácie budú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej obdržania.
 
Na čo sa záruka nevzťahuje:
 
a) závady vzniknuté bežným opotrebením
b) závady vzniknuté nesprávnym použitím výrobku.
 
Postup pri reklamácii:
1) informujte nás o reklamácii, e-mailom, alebo písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu
e-shope
V případě 
Cibulak  Načeratice 103 Znojmo 66902 Česká rep.. tel.+420602802080
 
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu
4) priložte doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od
jej prevzatia našou firmou

V prípade, že dôjde k rozbitiu tovaru počas dopravy, je zákazník povinný túto udalosť oznámiť najneskôr do 48 hodín od prevzatia balíka dodávateľovi.
 
Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje kupujúceho sú chránené pred zverejnením a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č 101/2000 zb. Sú využité len pre vybavenie objednávky a na účely komunikácie so zákazníkom, môžu byť odovzdané tretej osobe iba v prípadoch súvisiacich s objednávkou a jej bezproblémovým vybavením (napr. odovzdanie prepravcovi a pod.).

Zasielanie osobných údajov - Overené zakazníkmi:

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“
 
Nevyzdvihnutia dobierkovej zásielky
 
Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, alebo bude vrátená z dôvodov, ktoré zavinil zákazník, bude zákazník e-mailom obratom informovaný o nevyzdvihnutia dobierkovej zásielky, kde mu súčasne budú zaslané aj platobné podmienky na úhradu tovaru vopred na účet, vrátane sumy 60, - Sk za nové poštovné. Ak zákazník kladne nezareaguje so snahou dohodnúť sa na opätovnom zaslanie tovaru, alebo nebude zákazníkom uvedená suma pripísaná na náš účet do 7 pracovných dní, dôjde tým zo strany zákazníka k porušeniu kúpnej zmluvy. Zákazník je v tomto prípade penalizovaný zmluvnou pokutou vo výške 30% z hodnoty objednávky (dobierkovej sumy), minimálne však čiastkou 200, - Sk, maximálne 1000, - Sk a tovar z jeho objednávky bude ďalej uvoľnené na predaj ostatným záujemcom. Na túto sumu bude vystavená zákazníkovi elektronickou formou faktúra so splatnosťou 14 dní, v ktorej sú zahrnuté náklady predajcu s objednávkou a zaslaním tovaru, dočasného znemožnenie predaja tovaru ďalším záujemcom. Prípadné penále z nezaplatenia zmluvnej pokuty predstavuje 0,5% za každý deň omeškania. Akékoľvek výhovorky o neprevzatia zásielky (napr. neinformovanie zo strany pošty) považujeme za úplne účelové, pretože zákazník je vždy v deň odoslania informovaný e-mailom správou o expedícii objednávky. Oneskorené odoslanie balíka nie je dôvodom pre nevyzdvihnutia dobierkovej zásielky. Všetky nesplatené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty) sa postúpia zmluvné spoločnosti na vymáhanie vrátane všetkých nákladov s tým spojených a úrokov z omeškania. Za takúto situáciu nesie plnú vinu kupujúci (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Zb) a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.
 
 
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obsahu Obchodných podmienok Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s vyššie uvedenými Obchodnými podmienkami a nemá proti nim žiadnych výhrad.

Predajca

Jan Klaška ičo 13405711  

Spinner
Cookies Cookies

Potrebujeme Váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa Vám okrem iného mohly ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.